Branislav Dugovič

Everyday Afterwork Music

ELEKTRONICKÝ PRESS KIT

OBAL ALBUMU

ZOZNAM SKLADIEB

NÁZOV SKLADBY
01. Odkväcnem na gauč a prestávam vnímať čas15:17
02. Pozerám do blba02:28
03. Troška sa preberiem02:27
04. Zbadám telefón04:51
05. Meditujem04:22
06. Variť alebo objednať?05:11
07. Život ide ďalej02:24

Branislav Dugovič

press photo_1

Branislav Dugovič ako sólista a komorný hráč spolupracoval napr. s Moyzesovým kvartetom, Bratislavským sláčikovým kvartetom, sláčikovým triom Amadé, L. Fanzowitzom, D. Varínskou, K. Mihalovom, N. Škutovou, J. Slávikom, N. Bulffonem, I. Buffom a i. Na Slovensku premiérovo uviedol diela viacerých domácich i zahraničných skladateľov (Danzi, Mendelssohn, Tate, Zeljenka, Kupkovič, Lejava, Iršai a i.). Spolupracoval na viacerých CD hudobného vydavateľstva Diskant (s J. Slávikom, D. Varínskou, N. Higano). Venuje sa aj súčasnej hudbe, je klarinetistom Melos Ethos Ensemble, pravidelne spolupracuje so súborom Veni, hosťoval v Ostravskej Bande, spolupracoval s viacerými špičkovými dirigentami súčasnej hudby, napr. Z. Nagyom, Z. Raczom, P. Kotíkom, M. Lejavom a i. Ako sólista či komorný hráč účinkoval na väčšine významných slovenských festivalov a na viacerých zahraničných festivaloch, napr. Melos Étos, Ostravské dny nové hudby, Večery novej hudby, Konvergencie, Varšavská jeseň, Pohoda a i.

Zahraničné účinkovania: Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Česko.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti, učil na základných umeleckých školách, konzervatóriách, bol tiež odborným asistentom na VŠMU. Je lektorom v projekte VENI Academy, s ktorým získal v r. 2014 ocenenie Radio_Head Award za CD Rolling Tones. V súčasnosti na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave vyučuje hru na klarinete, saxofóne a komornú hru.